Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
कून kūn noun m. coon
खून khūn noun m. blood
खून लेना khūn lenā verb cup
अपना खून apnā khūn noun m. (one's) flesh and blood  [close relation]
अपना खून apnā khūn noun m. (one's) own flesh and blood  [close relation]
खून जमना khūn jamnā verb freeze (one's) blood  [get frightened]
खून जमना khūn jamnā verb make (one's) blood freeze  [get frightened]
खून करना khūn karnā verb murder  [kill]
खून बहना khūn bahanā verb bleed  [event]
कुँआरापन kum̐ārāpan noun m. singleness
ख़ून करना khūn karnā verb murder  [destroy]
खून चूसना khūn cūsnā verb gouge
खून बहाना khūn bahānā verb draw blood  [cause to bleed]
खून बहाना khūn bahānā verb spill blood  [kill]
खून खौलना khūn khaulnā verb make (somebody's) blood boil  [make very angry]
कून की खाल kūn khāl noun f. coon
खून बाहाना khūn bāhānā verb draw blood  [cause to bleed]
खून निकालना khūn nikālnā verb cup  [event]
खून निकालना khūn nikālnā verb cup
खून निकालना khūn nikālnā verb cup
खून निकालना khūn nikālnā verb bleed  [event]
खून निकालना khūn nikālnā verb bleed
खून से सराबोर khūn se sarābor adj. bloody  [bleeding]
खून का प्यासा khūn pyāsā adj. sanguinary
खून का प्यासा khūn pyāsā adj. bloodthirsty  [cruel and eager to kill]
खून का प्यासा khūn pyāsā adj. bloody-minded
ख़ून का धब्बा khūn dhabbā noun m. bloodstain
खून चखने देना khūn cakhne denā verb blood  [event]
खून से भरा हुआ khūn se bharā huā adj. bloody  [state]
खून का रिश्ताआ khūn riśtāā noun m. blood relation  [relation]
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )

THIS WEBSITE IS FOR SALE

WRITE TO mail@hindi-english.org