Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
घास ghās noun f. grass
घास ghās noun f. grass  [plant]
घास ghās noun f. grass  [vegetable]
घास ghās noun f. grass  [wild grass]
घास ghās noun f. grass
घासमय ghāsmay adj. grassy
चेस घास ces ghās noun f. chess  [grass]
मोठ घास moṭh ghās noun f. tare  [grass]
चीट घास cīṭ ghās noun f. cheat
चीट घास cīṭ ghās noun f. Bromus secalinus
घास-पात ghās-pāt noun m. weed  [grass]
घास-फूस ghās-phūs noun m. thatch
घासवाला ghāsvālā adj. rank
घास-स्थल ghās-sthal noun m. grassland  [land]
सूखी घास sūkhī ghās noun f. straw  [hey]
मोचनी घास mocnī ghās noun f. cheat  [grass]
मोचनी घास mocnī ghās noun f. darnel  [grass]
मोचनी घास mocnī ghās noun f. Lolium temulentum  [grass]
बारीक घास bārīk ghās noun m. deer  [food]
घास काटना ghās kāṭnā verb mow
घास का ढेर ghās ḍher noun m. bottle
नोकदार घास nokdār ghās noun f. wire grass
नोकदार घास nokdār ghās noun f. prairie grass
नोकदार घास nokdār ghās noun f. broom beard grass
पैंपास घास paiṃpās ghās noun f. pampas-grass  [grass]
पैंपास घास paiṃpās ghās noun f. Cortaderia selloana  [grass]
घास खिलाना ghās khilānā verb graze  [feed]
घास से ढकना ghās se ḍhaknā verb grass  [event]
प्रेयरी घास preyrī ghās noun f. prairie grass
घास से पाटना ghās se pāṭnā verb turf
123 Next page
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )

THIS WEBSITE IS FOR SALE

WRITE TO mail@hindi-english.org