Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
आंशिक āṃśik adj. partial
आंशिक āṃśik adj. fractional
आंशिक रूप से āṃśik rūp se adv. partly
आंशिक रूप से āṃśik rūp se adv. partially
आंशिक रूप से āṃśik rūp se adv. fractionally
आंशिक अदायगी āṃśik adāygī noun f. trade in  [part payment]
आंशिक अदायगी āṃśik adāygī noun f. trade-in
आंशिक गुंटिकाआ āṃśik guṃṭikāā noun f. velum
आंशिक गुंटिकाआ āṃśik guṃṭikāā noun f. partial veil
आंशिक शोधन पद्धति āṃśik śodhan paddhati noun f. part-exchange  [method]
आंशिक निर्जीवीकरण āṃśik nirjīvīkraṇ noun m. pasteurisation
आंशिक निर्जीवीकरण āṃśik nirjīvīkraṇ noun m. pasteurization
आंशिक अदायगी के रूप में देना āṃśik adāygī ke rūp meṃ denā verb trade (something) in  [do]
आंशिक अदायगी के रूप में देना āṃśik adāygī ke rūp meṃ denā verb trade (something) in for (something)  [do]
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary www.besucherzaehler-homepage.de/