Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
बकी bakī adj. off  [remaining]
बाकी bākī noun f. rest  [matter]
बाकी bākī noun m. rest
बाकी bākī noun f. balance
बाकी bākī noun f. balance  [fragment]
बाकी bākī adj. residuary
बाक़ी bāqī noun m. difference  [remaining]
बाकीदार bākīdār noun m. defaulter
बाकी लोग bākī log rest  [human]
बाकी रकम bākī rakam noun f. balance  [sum]
बाकीदारी bākīdārī noun f. default
बाकी बचना bākī bacnā verb remain  [be left]
बाकी रहना bākī rahanā verb rest  [remain]
बाक़ी होना bāqī honā verb go
कुछ करने को बाकी रहना kuch karne ko bākī na rahanā verb have time to kill  [idiom]
कुछ करने को बाकी रहना kuch karne ko bākī na rahanā verb have time on (one's) hands  [idiom]
अभी और क्या-क्या देखना बाक़ी है abhī aur kyā-kyā dekhnā bāqī hai we live and learn  [idiom]
अभी और क्या-क्या देखना बाक़ी है abhī aur kyā-kyā dekhnā bāqī hai you live and learn
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )

THIS WEBSITE IS FOR SALE

WRITE TO mail@hindi-english.org