Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
छोड़ना choṛnā verb beg  [avoid]
प्रार्थना करना prārthanā karnā verb beg  [request]
बैठना baiṭhnā verb beg
भिक्षा म्ँआगना bhikṣā mm̐āgnā verb beg  [event]
भीख माँगना bhīkh mām̐ganā verb beg
भीख माँगना bhīkh mām̐ganā verb beg
भीख म्ँआगना bhīkh mm̐āgnā verb beg  [event]
म्ँआगना mm̐āgnā verb beg
विनंती करना vinaṃtī karnā verb beg
विनंती करना vinaṃtī karnā verb beg  [request]
विनती करना vintī karnā verb beg
अनुरोध करना anurodh karnā verb request  [beg]
मुकरना mukranā verb beg off  [back out]
सड़कों पर भीख मांगना saṛkoṃ par bhīkh māṃganā verb panhandle  [beg]
मेरी राय कुछ और है merī rāy kuch aur hai I beg to differ  [I am sorry but I do not agree]
दावे को प्रमाण मानना dāve ko pramāṇ mānnā verb beg the question  [admit]
माफ़ कीजिए māf kījie I beg your pardon  [please excuse me]
माफ़ कीजिए māf kījie beg (somebody's) pardon  [please excuse me]
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )

THIS WEBSITE IS FOR SALE

WRITE TO mail@hindi-english.org