Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
चोट coṭ noun f. chop  [stroke]
चोट करना coṭ karnā verb chop  [hit]
टुकड़े काटना ṭukṛe kāṭnā verb chop  [cut]
ठप्प होना ṭhapp honā verb chop  [stop]
बोटी boṭī noun f. chop  [meat slice]
हाथ hāth noun m. chop  [blow]
चोट पहुँचाना coṭ pahum̐cānā verb chop at  [aim at]
जल्दी jaldī adv. chop-chop
मटन-चप गलमुच्छा maṭan-cap galmucchā noun m. mutton chop
बार बार बदलना bār bār badlanā verb chop and change  [alter from time to time]
काटते-झाड़ते रास्ता बनाना kāṭte-jhāṛte rāstā banānā verb chop a way through  [make path]
काटकर हटा देना kāṭkar haṭā denā verb chop (something) off  [remove]
काटकर गिराना kāṭkar girānā verb chop (something) down  [fall down]
काटते-झाड़ते रास्ता बनाना kāṭte-jhāṛte rāstā banānā verb chop (one's) way through  [make path]
दो भागों में काटना do bhāgoṃ meṃ kāṭnā verb chop (something) in half  [do]
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )

THIS WEBSITE IS FOR SALE

WRITE TO mail@hindi-english.org