Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
गैरकानूनी gairkānūnī adj. outlaw
गैरकानूनी gairkānūnī adj. outlawed
गैरकानूनी gairkānūnī adj. illegitimate
ग़ैरकानूनी ġairkānūnī adj. shady  [illegal]
ग़ैरकानूनी ġairkānūnī adj. illicit
ग़ैरकानूनी ġairkānūnī adj. unlawful
ग़ैरकानूनी ġairkānūnī adj. backstreet  [not official]
ग़ैरकानूनी सज़ा ġairkānūnī sazā noun f. rough justice  [punishment]
गैरकानूनी शराबघर gairkānūnī śarābghar noun m. speakeasy
ग़ैरकानूनी ढंग से ġairkānūnī ḍhaṃg se adv. unlawfully
गैरकानूनी-व्यवहार gairkānūnī-vyavhār noun m. monkey business
ग़ैरकानूनी व्यापार ġairkānūnī vyāpār noun m. traffic  [trading]
ग़ैरकानूनी न्यायालय ġairkānūnī nyāyālay noun m. kangaroo court  [illegal court]
गैरकानूनी घोषित करना gairkānūnī ghoṣit karnā verb outlaw
गैरकानूनी घोषित करना gairkānūnī ghoṣit karnā verb criminalise
गैरकानूनी घोषित करना gairkānūnī ghoṣit karnā verb criminalize
गैरकानूनी घोषित करना gairkānūnī ghoṣit karnā verb illegalizse
ग़ैरकानूनी व्यापार करना ġairkānūnī vyāpār karnā verb traffic
ग़ैरकानूनी तौर पर व्यापार करना ġairkānūnī taur par vyāpār karnā verb traffic  [event]
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )

THIS WEBSITE IS FOR SALE

WRITE TO mail@hindi-english.org