Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
हुनर hunar noun m. skill
हुनर hunar noun m. acquirement
हुनर hunar noun m. accomplishment
हुण्डी huṇḍī noun f. cheque
हाज़िर हूँ hāzir hūm̐ yes
आशा करता हूँ āśā kartā hūm̐ please God  [phrase]
कसम खाथा हूँ kasam khāthā hūm̐ cross my heart
मैं हैरान हूँ maiṃ hairān hūm̐ I'll be damned!
सरकारी हुण्डी sarkārī huṇḍī noun f. treasury bill  [bill]
हुन्डी उल्लंघक hunḍī ullaṃghak noun m. draft-dodger  [draft evader]
मैं मानता हूँ कि maiṃ māntā hūm̐ ki to be sure  [phrase]
मैं कौन होता हूँ? maiṃ kaun hotā hūm̐ who am I?  [phrase]
हुंकारने वाला हंस huṃkārne vālā haṃs noun m. whooper
हुंकारने वाला हंस huṃkārne vālā haṃs noun m. whooper  [Old World swan]
हुंकारने वाला हंस huṃkārne vālā haṃs noun m. whooper swan  [Old World swan]
हुंकारने वाला हंस huṃkārne vālā haṃs noun m. whooping crane  [bird]
मैं बीमार नहीं हूँ maiṃ bīmār nahīṃ hūm̐ I am not ill.
ठीक है! मैं तैयार हूँ ṭhīk hai maiṃ taiyār hūm̐ right you are!  [phrase]
मैं तुम्हे पूछता हूं maiṃ tumhe pūchtā hūṃ I ask you
मैं शर्त लगा सकता हूँ maiṃ śart lagā saktā hūm̐ I bet  [I am certain that]
मैं कुछ कहन चाहता हूँ maiṃ kuch kahan cāhatā hūm̐ I must say  [phrase]
मैँ हिन्दुस्तानी हूँ maim̐ hindustānī hūm̐ i am an indian.
तो मै क्या कह रहा हूँ कि to mai kyā kaha rahā hūm̐ ki i tell you what  [phrase]
मैं शर्त लगा सकता हूँ कि maiṃ śart lagā saktā hūm̐ ki I bet that  [I am certain that]
हाय! कितना बदनसीब हूँ मैं! hāy kitnā badnasīb hūm̐ maiṃ woe is me!  [phrase]
जानता हूँ कि क्या कह रहा हूँ jāntā hūm̐ ki kyā kaha rahā hūm̐ know what (one) is talking about  [phrase]
तो मै क्या कहने जा रहा हूँ कि to mai kyā kahane rahā hūm̐ ki i'll tell you what  [phrase]
मै इसे पहले से ही जान रहा हूँ mai ise pahale se jān rahā hūm̐ you are telling me  [phrase]
मैं तुम्हे विश्वस्त करता हूँ maiṃ tumhe viśvast kartā hūm̐ I promise you  [phrase]
मैं तुम्हे विश्वस्त कर सकता हूँ maiṃ tumhe viśvast kar saktā hūm̐ I can promise you  [phrase]
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary www.besucherzaehler-homepage.de/