Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
करना karnā verb lay
अंडा देना aṃḍā denā verb lay
गिरा देना girā denā verb lay
गिर्ना girnā verb lay  [event]
गीत gīt noun m. lay  [song]
जम्ना jamnā verb lay
झड़ना jhaṛnā verb lay
झूठ बोलना jhūṭh bolnā verb lay  [lie]
डालना ḍālnā verb lay
डालना ḍālnā verb lay
दफना देना daphnā denā verb lay
दाँव पर लगा देना dām̐va par lagā denā verb lay
देना denā verb lay
देना denā verb lay
धूल में मिल्ना dhūl meṃ milnā verb lay
नक़्शा naqśā noun m. lay  [pattern]
निकालना nikālnā verb tap  [lay out]
पेस करना pes karnā verb lay
बन्ना bannā verb lay
बल देना bal denā verb lay
बोझा लादना bojhā lādnā verb lay
मार देना mār denā verb lay
मारना mārnā verb lay
योजना तैयार करना yojnā taiyār karnā verb lay
रखना rakhnā verb lay  [event]
रखना rakhnā verb lay  [position]
रखना rakhnā verb lay  [state]
रखना rakhnā verb lay
रूप रेखा बन्ना rūp rekhā bannā verb lay
लघु गेय वर्णनात्मक कविता laghu gey varṇanātmak kavitā noun f. lay  [poem]
1234 Next page
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )