Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
न्यायाधीश nyāyādhīś noun m. JP  [Justice of the Peace]
न्यायाधीश nyāyādhīś noun m. bench  [judge]
न्यायाधीश nyāyādhīś noun m. judge  [human in charge]
न्यायाधीश nyāyādhīś noun m. judge  [magistrate]
न्यायाधीश nyāyādhīś noun m. judge  [occupation]
न्यायाधीश nyāyādhīś noun m. judge  [status]
न्यायाधीश nyāyādhīś noun m. justice
न्यायाधीश nyāyādhīś noun m. sheriff
न्यायाधीश nyāyādhīś noun m. Justice of the Peace  [JP]
न्यायाधीशगनअ nyāyādhīśganā noun m. judicature  [the judicature]
न्यायाधीश बनना nyāyādhīś bannā verb judge
न्यायाधीश का कमरा nyāyādhīś kamrā noun m. chambers  [room]
न्यायाधीश का स्थान nyāyādhīś sthān noun m. bench  [judge's seat]
न्यायाधीश का स्थान nyāyādhīś sthān noun m. bench  [seat]
अंशकालिक न्यायाधीश aṃśakālik nyāyādhīś noun m. recorder
ट्रायल कोर्ट का न्यायाधीश ṭrāyal korṭ nyāyādhīś noun m. trial judge
न्यायाधीश के रूप में कार्य करना nyāyādhīś ke rūp meṃ kārya karnā verb sit on the bench  [magistrate]
न्यायाधीश के रूप में कार्य करना nyāyādhīś ke rūp meṃ kārya karnā verb serve on the bench  [magistrate]
न्यायाधीश के व्यक्तिगत कक्ष में nyāyādhīś ke vyaktigat kakṣ meṃ in camera  [in private room]
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )

THIS WEBSITE IS FOR SALE

WRITE TO mail@hindi-english.org