Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
अतुल सम्पत्ति atul sampatti noun f. pot  [capital]
अमित धनराशि amit dhanrāśi noun f. pot  [money]
काला सीसा kālā sīsā noun m. pot  [material]
गमले मे रोपना gamle me ropnā verb pot
छीका chīkā noun m. pot  [furniture]
छोटा शिकार choṭā śikār noun m. pot  [shooting]
तोदूमल todūmal noun m. pot  [belly]
निशाना लगाना niśānā lagānā verb pot  [event]
निशाना लगाना niśānā lagānā verb pot
निशाने मे मरअना niśāne me marānā verb pot
पट paṭ noun m. pot  [marijuana]
पटअ paṭā noun m. pot  [quantity]
पाट्र pāṭra noun m. pot  [container]
पाट्र pāṭra noun m. pot  [goods]
पाट्र pāṭra noun m. pot
पाट्र ताफक pāṭra tāphak noun m. pot  [tool]
पुरस्कारअ puraskārā noun m. pot  [reward]
भेदना bhednā verb pot
मारिजुआना mārijuānā noun m. pot
मारिजुआना mārijuānā noun m. pot  [marijuana]
रखना rakhnā verb pot  [event]
रखना rakhnā verb pot
रखना rakhnā verb pot
गमला gamlā noun m. planter  [pot]
चायदानी cāydānī noun f. tea pot  [kettle]
अनायास निशाना anāyās niśānā noun m. pot-shot  [shot]
डेगची ḍegcī noun f. saucepan  [pot]
डेस्क में लगी दावात ḍesk meṃ lagī dāvāt noun f. ink-well  [pot]
दान की बछिया के दाँत नहीं देखे जाते dān bachiyā ke dām̐t nahīṃ dekhe jāte pot luck  [idiom]
रूखा-सूखा rūkhā-sūkhā noun m. pot luck
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary www.besucherzaehler-homepage.de/