Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
सारणी sārṇī noun f. table
सारणी sārṇī noun f. table  [information]
सारणीकरण sārṇīkraṇ noun m. tabulation
समय-सारणी samay-sārṇī noun f. schedule  [timetable]
सारणीबद्ध sārṇībaddh adj. tabular
सारणीकारक sārṇīkārak noun m. tabulator  [device]
गुणन सारणी guṇan sārṇī noun f. multiplication table  [list]
गणना-सारणी gaṇnā-sārṇī noun f. calculator  [chart]
गणना-सारणी gaṇnā-sārṇī noun f. calculator  [table]
आवर्त सारणी āvart sārṇī noun f. the periodic table  [list]
तापक्रम सारणी tāpakram sārṇī noun f. chart  [diagram]
सारणीबद्ध करना sārṇībaddh karnā verb tabulate
सारणीबद्ध करना sārṇībaddh karnā verb tabularise
सारणीबद्ध करना sārṇībaddh karnā verb tabularize
सारणीबद्ध जानकारी sārṇībaddh jānkārī noun f. tabulation
सारणी बनाने वाली कुंजी sārṇī banāne vālī kuṃjī noun f. tab
पाँच रेखाओं की संगीत-सारणी pām̐c rekhāoṃ saṃgīt-sārṇī noun f. stave  [music]
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )

THIS WEBSITE IS FOR SALE

WRITE TO mail@hindi-english.org