Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
ट्यूब ṭyūb noun f. tube
ट्यूब ṭyūb noun f. tube
ट्यूबवैल ṭyūbvail noun m. tube well
ट्यूबवैल ṭyūbvail noun m. driven well
ट्यूब रिंच ṭyūb riṃc noun m. tube wrench
ट्यूब लाइट ṭyūb lāiṭ noun f. strip light
भीतरी ट्यूब bhītrī ṭyūb noun m. inner tube  [tube]
ट्यूबरकुलिन ṭyūbrakulin noun m. tuberculin
रेडियो ट्यूब reḍiyo ṭyūb noun f. radio  [tool]
ट्यूब प्रकाश ṭyūb prakāś noun m. strip lighting
सोलानम ट्यूबरोसम solānam ṭyūbrosam noun f. Solanum tuberosum
ट्यूबरकुलिन जाँच ṭyūbrakulin jām̐c noun f. tuberculin test
ट्यूबरकुलिन त्वचा-परीक्षण ṭyūbrakulin tvacā-parīkṣaṇ noun m. tuberculin skin test
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary www.besucherzaehler-homepage.de/