Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
उँचा um̐cā adj. high
उँचा um̐cā adj. high
उँचा um̐cā noun m. high  [place]
उँचा um̐cā noun m. high  [price]
ऊँचा ūm̐cā adj. high
ऊँचा ūm̐cā adj. high  [big]
ऊँचा ūm̐cā adj. loud
ऊँचा ūm̐cā adj. loud
ऊँचा ūm̐cā adj. tall
ऊँचा ūm̐cā adj. tall
ऊँचा ūm̐cā adj. elevated
ऊँचा ūm̐cā adj. on the high side  [high]
उनचास uncās noun m. IL  [number]
उनचास uncās adj. il
उनचास uncās noun m. forty-nine  [number]
उनचास uncās adj. forty-nine
कम ऊँचा kam ūm̐cā adj. squat
ऊँचा बूट ūm̐cā būṭ noun m. top-boot  [boot]
ऊँचा स्वर ūm̐cā svar noun f. sharp  [tone]
उँचा होना um̐cā honā verb climb  [go higher]
बहुत ऊँचा bahut ūm̐cā adj. sky-high  [very high]
बहुत ऊँचा bahut ūm̐cā adj. astronomic  [very large]
बहुत ऊँचा bahut ūm̐cā adj. astronomical  [very large]
ऊंचा ओहदा ūṃcā ohadā noun m. plum
ऊँचा होना ūm̐cā honā verb lift  [event]
ऊँचा होना ūm̐cā honā verb tower above (somebody)  [be higher]
ऊँचा होना ūm̐cā honā verb tower above (something)  [be higher]
ऊँचा गियर ūm̐cā giyar noun m. overdrive
ऊँचा जीवन ūm̐cā jīvan noun m. high living  [life]
ऊँचा जीवन ūm̐cā jīvan noun m. the high life  [life]
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary www.besucherzaehler-homepage.de/