Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
अग्रगामी सैन्य टुकड़ी agragāmī sainya ṭukṛī noun f. van
अपने क्षेत्र में अग्रणी समूह apne kṣetra meṃ agraṇī samūha noun m. van
कारवाँ kārvām̐ noun m. van
बंदगाड़ी baṃdagāṛī noun f. van  [vehicle]
माल डिब्बा māl ḍibbā noun m. van  [carriage]
वैन vain noun f. van  [vehicle]
कारवाँ kārvām̐ noun m. caravan  [van]
वैन गौ vain gau noun m. van Gogh
गार्ड का डिब्बा gārḍ ḍibbā noun m. guard van  [caboose]
पुलिस वैन pulis vain noun f. police van  [vehicle]
क़ैदियों को ले जाने वाली गाड़ी qaidiyoṃ ko le jāne vālī gāṛī noun f. black maria  [police van]
सामान गाड़ी sāmān gāṛī noun f. baggage car  [luggage-van]
सामान-यान sāmān-yān noun m. luggage-van  [vehicle]
सामान पहुँचाने वाली वैन sāmān pahum̐cāne vālī vain noun f. delivery van
विन्सेंट वैन गौ vinseṃṭ vain gau noun m. Vincent van Gogh
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )

THIS WEBSITE IS FOR SALE

WRITE TO mail@hindi-english.org