Hindi English Dictionary Online
English Hindi Dictionary
काकी...कृकंक़ख़ज़फ़ड़ढ़
kakaakii...krikaMqakhazafararhashasha
Type the beginning of a Hindi or English word. Devanagari (Unicode) input for Hindi is possible. Hindi to English
English to Hindi
Automatic
चकराना cakrānā verb reel  [whirl]
उथलपुथल uthlaputhal noun f. whirl  [chaos]
उधेड़-बुन udheṛ-bun noun f. whirl  [confusion]
घुमाव ghumāv noun m. whirl  [revolving]
घूमना ghūmnā verb whirl
चक्र cakra noun m. whirl  [circle]
तेज़ी से गुज़रना tezī se guzranā verb whirl
तेजी से घूमना tejī se ghūmnā verb whirl  [revolve]
तेजी से घूमाना tejī se ghūmānā verb whirl  [move]
भँवर में बहना bham̐var meṃ bahanā verb whirl
यहाँ-वहाँ उड़ना yahām̐-vahām̐ uṛnā verb whirl
यहाँ-वहाँ उड़ना yahām̐-vahām̐ uṛnā verb whirl around
कोशिश करना kośiś karnā verb give (something) a whirl  [try]
हिंदी अंगरेज़ी शब्दकोश हैं Hindi Angrezi shabdkosh - अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश Angrezi Hindi shabdkosh. This is an Hindi - English and English - Hindi online hypertext dictionary. The aim of this dictionary is to provide an easy access to English translations of Hindi words. Roman letter input as well as Devanagari input is possible. The work on this online dictionary is still in progress. Please send comments concerning the online dictionary to
mail(at)hindi-english(dot)org. This Hindi dictionary is released under GNU FDL. The vocabulary of this dictionary may be downloaded at Universal Word - Hindi Dictionary ( http://www.besucherzaehler-homepage.de )

THIS WEBSITE IS FOR SALE

WRITE TO mail@hindi-english.org